پکیج های تور سوئیس

... تورهای لوزان - لوگانو - زوریخ و

پکیج های پاییز و زمستان تور سوئیس

برای دانلود فایل تورهای سوئیس اینجا کلیک کنیدتورهای سوئیس ماه آذر
تورهای سوئیس ماه دی
تورهای سوئیس ماه بهمن
لوگانو - 9 بهمن
قیمت تور از :690 یورو      پرواز : ماهان     4 شب
لوزان - زوریخ - 17 بهمن
قیمت تور از :890 یورو      پرواز : Turkish     6 شب
زوریخ – آمستردام- 21 بهمن
قیمت تور از : 1250 یورو      پرواز : Turkish     6 شب
لوگانوی - سوئیس در سه اجرای زمستانی
قیمت تور از : 690 یورو      پرواز : ماهان     4 شب
تورهای سوئیس ماه اسفند
لوزان - 14 اسفند
قیمت تور از :670 یورو      پرواز : Turkish     4 شب
لوگانو - 28 اسفند
قیمت تور از :690 یورو      پرواز : ماهان     4 شب
زوریخ - برلین- 29 اسفند
قیمت تور از : 1090 یورو      پرواز : Austrian     6 شب
لوگانوی - سوئیس در سه اجرای زمستانی
قیمت تور از : 690 یورو      پرواز : ماهان     4 شب
تورهای سوئیس ماه فروردین
لوزان - پاریس - 1 فروردین
قیمت تور از :1190 یورو      پرواز : Turkish     6 شب
لوزان - پاریس - وین - 2 فروردین
قیمت تور از :1490 یورو      پرواز : اتریشی     8 شب
زوریخ - وین بوداپست - 2 فروردین
قیمت تور از :1120 یورو      پرواز : قطری     9 شب
لوزان - رم - ونیز - 3 فروردین
قیمت تور از :1390 یورو      پرواز : Turkish     6 شب
لوگانو - بارسلون - 3 فروردین
قیمت تور از :1280 یورو      پرواز : ماهان     7 شب
لوگانو - آمستردام - 5 فروردین
قیمت تور از :1140 یورو      پرواز : ایران ایر     5 شب
لوگانو - پاریس - 5 فروردین
قیمت تور از :1180 یورو      پرواز : ایران ایر     6 شب
لوگانو- رم - 6 فروردین
قیمت تور از :1090 یورو      پرواز : ماهان     6 شب
لوگانو - 6 فروردین
قیمت تور از :690 یورو      پرواز : ماهان     4 شب
لوزان -لوسرن - زوریخ - 7 فروردین
قیمت تور از :1190 یورو      پرواز : اتریشی     8 شب
لوزان - پاریس - 9 فروردین
قیمت تور از :1150 یورو      پرواز : turkish     6 شب
لوزان -لیسبون - 9 فروردین
قیمت تور از :1090 یورو      پرواز : turkish     6 شب
لوزان - بروکسل - آمستردام - 10 فروردین
قیمت تور از :1490 یورو      پرواز : قطری     7 شب
زوریخ - مونیخ - وین - 14 فروردین
قیمت تور از :1270 یورو      پرواز : اتریشی     7 شب

دیدنی های تور سوئیسپشتیبانی 24 ساعته