دلایل ریجکتی ویزای ایتالیا و نحوه ی اعتراض به ریجکتی ویزای ایتالیا

ریجکت شدن از سفارت ایتالیا معمولا خیلی به ندرت اتفاق می افتد.بیشترین دلیل ریجکتی ویزای ایتالیا عدم اطمینان از بازگشت متقاضی به کشور است.پس از 6 ماه بعد از ریجکتی میتوانید دوباره در خواست خود را ارسال کنید همچنین میتوانید تا 30 روز پس از ریجکتی نامه اعتراض خود را به سفارت ارائه دهید .

... ادامه مطلب visibility


پشتیبانی 24 ساعته