تور استانبول

برای اطلاع از قیمت تورها با کارشناسان ما در ارتباط باشید

هتل های 3 ستاره    
3,200,000 تومان     تور لحظه آخری استانبول
برای جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنیدبرای اطلاع از قیمت تورها با کارشناسان ما در ارتباط باشید

3 شب Star Taksim
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 500 3 تومان
4 شب New Taksim
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 200 3 تومان
3 شب Liva
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 300 3 تومان
5 شب Tamara Residence
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 500 3 تومان
3 شب Paradise
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 200 3 تومان
4 شب Naz City
تور استانبول از تهران      پرواز :آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 200 4 تومان
4 شب Grand Milan
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Laleli قیمت تور : 000 250 3 تومان
3 شب Topkapi
تور استانبول از تهران      پرواز :آسمان        منطقه : Aksaray قیمت تور : 000 000 3 تومان
3 شب Istanberg Efes
تور استانبول از تهران      پرواز :آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 850 2 تومان
هتل های 4 ستاره    
3,400,000 تومان     تور لحظه آخری استانبول
برای جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنیدبرای اطلاع از قیمت تورها با کارشناسان ما در ارتباط باشید

3 شب Taksim Gonen
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 700 4 تومان
4 شب Titanik City
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 450 4 تومان
3 شب konak
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 000 4 تومان
5 شب Golden Park
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 700 4 تومان
3 شب Icon
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 400 3 تومان
3 شب Grand Star
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 500 3 تومان
3 شب Marble
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 700 3 تومان
4 شب Elysium Style
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 000 4 تومان
4 شب Ibis Style
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Bomonti قیمت تور : 000 000 4 تومان
3 شب Golden Age
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 850 3 تومان
3 شب Marmara Pera
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Pera قیمت تور : 000 800 3 تومان
3 شب Marmara Sisli
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : sisli. قیمت تور : 000 600 3 تومان
3 شب Divan City
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : sisli. قیمت تور : 000 600 3 تومان
4 شب Taxim Town
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 450 4 تومان
4 شب Taksim Expres
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 900 4 تومان
5 شب Taksim Town Elite
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 800 3 تومان
3 شب New Sed
تور استانبول از تهران      پرواز :اسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 250 3 تومان
3 شب Ramada
تور استانبول از تهران      پرواز :اسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 050 4 تومان
3 شب Grand Halich
تور استانبول از تهران      پرواز :اسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 050 4 تومان
3 شب Nippon
تور استانبول از تهران      پرواز :اسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 750 3 تومان
4 شب Grand Oztanik
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 700 4 تومان
3 شب Avangard Square
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 750 3 تومان
3 شب Metropolitan
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 750 3 تومان
3 شب Central Palac
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 400 4 تومان
3 شب Dora
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 100 4 تومان
4 شب Lares Park
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 800 4 تومان
3 شب Cumbali Plaza
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 000 3 تومان
3 شب Nova Plaza Crystal
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 700 3 تومان
3 شب Kervansaray
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 100 3 تومان
3 شب Beyas Suite
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 050 3 تومان
3 شب Seminal
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 400 3 تومان
4 شب Inntel
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 850 3 تومان
3 شب My Bade
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Sisli. قیمت تور : 000 200 3 تومان
5 شب Tryp By Wyndham
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 850 4 تومان
3 شب Taxim Lounge
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 550 3 تومان
3 شب Lion
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 500 3 تومان
3 شب Molton Beyoglu
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Beyeglo قیمت تور : 000 300 3 تومان
4 شب Molton Ni Santasi
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Ni Santasi قیمت تور : 000 850 3 تومان
3 شب Molton
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Sisli. قیمت تور : 000 950 2 تومان
3 شب Molton Monapart
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Mecidiyekoy قیمت تور : 000 050 3 تومان
3 شب Park By Clover
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Osmanbey قیمت تور : 000 200 3 تومان
4 شب Adelmar
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Osmanbay قیمت تور : 000 000 4 تومان
3 شب Bluway Historical
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Osmanbay قیمت تور : 000 400 3 تومان
3 شب White Monarch
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Sisli. قیمت تور : 000 000 3 تومان
3 شب Vali Konak
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Sisli. قیمت تور : 000 000 3 تومان
4 شب The City
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Yenikapi قیمت تور : 000 600 3 تومان
3 شب Grand Asiyan
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Aksaray قیمت تور : 000 400 3 تومان
3 شب Golden Hill
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Topkapi قیمت تور : 000 000 3 تومان
3 شب Gunes
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Merter قیمت تور : 000 250 3 تومان
4 شب Buyuk Keban
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Fatih قیمت تور : 000 600 3 تومان
3 شب Birbey
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Aksaray قیمت تور : 000 200 3 تومان
هتل های 5 ستاره    
4,450,000 تومان     تور لحظه آخری استانبول
برای جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنیدبرای اطلاع از قیمت تورها با کارشناسان ما در ارتباط باشید

4 شب Elite World Istanbul
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 500 5 تومان
3 شب Point Hotel Taksim
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 500 4 تومان
3 شب Elysium
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 450 4 تومان
5 شب Green Park Taksim
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 650 4 تومان
3 شب Hilton Bosphorus
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 600 5 تومان
3 شب The Marmara Taksim
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : - تومان
3 شب Swiss
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Besiktas قیمت تور : 000 700 5 تومان
4 شب Ciragan Palace
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Besiktas قیمت تور : 000 250 12 تومان
3 شب Renaissance Bosphor
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Besiktas قیمت تور : 000 400 4 تومان
3 شب Grand Hyatt
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Besiktas قیمت تور : 000 700 5 تومان
3 شب Cvk Park Bosphorus
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 050 5 تومان
3 شب Divan
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 000 050 5 تومان
3 شب Grand Cevahir
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Sisli. قیمت تور : 000 900 3 تومان
3 شب Shangri-la Bos
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Besiktas قیمت تور : 000 100 7 تومان
3 شب Raffles Istanbul
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Besiktas قیمت تور : -- تومان
4 شب Lemeridien
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Etiler قیمت تور : -- تومان
3 شب Fairmont Quaser
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Sisli. قیمت تور : -- تومان
5 شب Doubel Tree By Hilton
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Esentepe قیمت تور : 5,100,000 تومان
3 شب The Ritz Carlton
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 6,500,000 تومان
3 شب Sheraton City Center
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Piyalepasa قیمت تور : 4,200,000 تومان
3 شب Radisson Blu Pera
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Pera قیمت تور : 4,350,000 تومان
4 شب Sheraton Atakoy
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Atakoy قیمت تور : 5,300,000 تومان
3 شب Titanic Business
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Sisli. قیمت تور : 3,500,000 تومان
3 شب Doubel Tree By Hilton
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Topkapi قیمت تور : 4,000,000 تومان
3 شب Arts
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 4,200,000 تومان
4 شب Crown Plaza
تور استانبول از تهران      پرواز : قشم ایر        منطقه : Harbiye قیمت تور : 4,500,000 تومان
3 شب Mercure Bomonti
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Bomonti قیمت تور : 3,600,000 تومان
3 شب Point Barbarous
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Sisli. قیمت تور : 3,950,000 تومان
3 شب Hilton Bomonti
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Sisli. قیمت تور : 4,500,000 تومان
3 شب Holiday Inn
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Sisli. قیمت تور : 4,100,000 تومان
3 شب Surmeli
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Sisli. قیمت تور : 3,750,000 تومان
3 شب Radisson Blu Vadistanbul
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Vadistanbul قیمت تور : 4,600,000 تومان
3 شب Radisson Blu Sisli
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Sisli. قیمت تور : 4,500,000 تومان
3 شب Ramada Merter
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Merter قیمت تور : 3,200,000 تومان
3 شب Elite World Prestige
تور استانبول از تهران      پرواز : آسمان        منطقه : Taksim قیمت تور : 3,950,000 تومانخدمات تور استانبول شرکت مهرآراسیر


بلیط هواپیما


هتل


ترانسفر
+

گشت شهری + ناهار


بیمه مسافرتی
در مقاله ی تور استانبول میخوانید


راهنمای سفر به استانبول   

معرفی استانبول   

استانبول کجاست؟   

تفریح در استانبول   

مساجد استانبول   

قصرهای استانبول   

سایر دیدنی های استانبول   

خرید در استانبول   

مراکز خرید استانبول    

محله های معروف استانبول   

قیمت غذا در استانبول   

تور لحظه آخری استانبول   

ارزان ترین تور استانبول   

قیمت تور استانبول   راهنمای سفر به استانبول


برای اینکه بتوانید برای سفر استانبول خود برنامه ریزی کنید بهتر است اطلاعات خود را در مورد این شهر توریستی افزایش دهید. از اصلی ترین دلایل جذب توریستی استانبول تلفیق تاریخ و فرهنگ این شهر است. بزرگترین شهر ترکیه همان استانبول بین شرق و غرب واقع شده است و از شهرهای مدرن است که مساجد ، کلیساها و بازارهای سنتی در آن قرار گرفته است.


معرفی استانبول


استانبول پایتخت گردشگری ترکیه است. شهر استانبول نقش مهمی در تاریخ ، اقتصاد و فرهنگ این کشور دارد. بخشی از آن در اروپا و بخش دیگرش در آسیا به وسیله ی تنگه ی بسفر جدا میشود. مساحت این شهر 765.5 هکتار میباشد. استانبول به دلیل اینکه بین دریای سیاه و مرمره قرار دارد دارای هوای مطلوبی است. جمعیت شهر استانبول در سال 2019 تقریبا 15 میلیون نفر میباشد. پل ارتباطی بین آسیا و اروپا استانبول است.
استانبول به دلیل طبیعت زیبا ، امکانات رفاهی و تفریحی از برترین شهرهای گردشگری دنیاست.
آثار متعددی از پادشاهان پایتخت امپراتوری قدرتمند عثمانی در قرن شانزدهم در شهر استانبول به چشم میخورد. در گذشته بخشی از جاده‌ی ارتباطی ابریشم از شهر استانبول میگذشته، به همین خاطر از دیرباز آن را می‌شناختند ولی به مرور نیز بر شهرتش افزوده شده است.
استانبول کجاست؟


در مهرآراسیر چندین بار به استانبول سفر کرده ایم و قصد داریم تجارب و دانسته های خود را با شما در اشتراک بگذاریم تا شما بتوانید راحت تر تور مورد نظر خود را با شناخت کامل این شهر انتخاب کنید .


تفریح در استانبول


1-پارک آبی مرکزی استانبول
2-آکواریوم استانبول
3-باغ وحش استانبول
4-کشتی و قایق سواری در تنگه بسفر
5-پارک آبی ویالند
6-گردش در تنگه بسفر استانبول
7-گردش در خیابان استقلال

مساجد استانبول


1-مسجد آبی استانبول
2-مسجد ایا صوفیه
3- مسجد سلیمانیه استانبول
4-مسجد جامع فاتح
5-مسجد شمسی پاشا
6-مسجد اورتاکوی
7-مسجد رستم پاشا
8-مسجد ایا آیرنی
قصرهای استانبول1-کاخ توپکاپی
2-کاخ دلمه باغچه
3-کاخ بیلربیی
4-کاخ ییلدیز
سایر دیدنی های استانبول1-جزیره بویوک آدا
2-جنگل بلگراد
3-برج گالاتا
4-برج دختر استانبول
5-قلعه روملی حصار
6-پل گالاتا
7-پارک مینیاتورک
8-آب‌راهه والنس
خرید در استانبولنسبت به سایر مراکز خرید ، گرند بازار و یا همان بازار بزرگ معروف تر میباشد . اکثر مسافران برای خرید کالاهای خاصی به استانبول میروند که از معروفترین سوغاتی های استانبول میتوان از شیرینی های ترکی ، چرم و پوشاک و قالیچه ی آن نام برد. از مهم ترین مراکز خرید استانبول میتوان موارد زیر را نام برد :


مراکز خرید استانبول1-مرکز خرید جواهر استانبول
2-مرکز خرید فروم استانبول
3-مال آو استانبول
4-ایستینیه پارک
5-مرکز خرید کانیون
6-مرکز خرید آک مرکز
7-مرکز خرید استار سیتی اوتلت
8-مرکز خرید گالریا استانبول

محله های معروف استانبولاز سوالات متداول مسافران ما اینبوده که آیا محله ی تکسیم محله ی امنی است یا خیر در حدود سالهای 95 و 96 شبهاتی درباره ی امنیت این محله وجود داشت ولی در حال حاضر این منطقه و محله ی استقلال از محله های امن استانبول محسوب میشوندو خطری شما را تهدید نخواهد کرد. محله های زیر از محله های معروف استانبول میباشند.


1-تکسیم
2-سلطان احمد
3-فاتح
4-بشیکتاش
5-آکسارای
6-شیشلی
7-گالاتا
8-آسمالی میسکت
9-کاراکوی
10-چوکورکوما
11-خیابان استقلال استانبول

قیمت غذا در استانبولمردم کشور ترکیه فرهنگ غذایی شبیه به ایرانیان دارند به همین خاطر اغلب هم‌وطنانمان در سفر به استانبول با مشکلی در رابطه با پیدا کردن غذای مورد نظر و باب طبعشان روبه‌رو نمی‌شوند. از میان هزاران غذای ترکیه‌ای همیشه کباب محبوب‌ترین بوده است و انواع مختلف آن در استانبول و سایر شهرهای ترکیه در دسترس بوده و هست. کباب ترکی و سلطانی در میان سایر کباب‌های ترکیه مشهور و محبوبتر هستند. اگر دوست دارید که بیشتر در رابطه با غذاهای ترکیه بدانید حتما از مطلب بهترین غذاهای ترکیه دیدن کنید. همیشه قیمت غذا یکی از مهمترین فاکتورها برای انتخاب است و این موضوع برای مسافران اهمیت بیشتری دارد. در رابطه با قیمت غذا در استانبول باید بگوییم که در این شهر نیز مانند تهران یا سایر شهرهای بزرگ ایران، رستوران‌ها سطوح مختلفی دارند و گردشگران می‌توانند بر اساس بودجه‌ی خود به آنها مراجعه کنند. به طور کلی می‌توانیم بگوییم که برای مثال قیمت کباب در استانبول بین 2 تا 7 دلار قیمت دارد. در آخر بد نیست بدانید که قهوه‌ی ترک نیز محبوبیت بسیاری در میان اهالی ترکیه و گردشگران دارد، به همین خاطر توصیه می‌کنیم که پیش از سفر به این کشور طرز تهیه قهوه ترک را آموزش ببینید زیرا این نوشیدنی ناب بخشی از فرهنگ مردم این دیار است.
تور لحظه آخری استانبولدر صورتی که زمان مشخصی برای خود ندارید و هزینه ی سفر برایتان از اهمیت بسیاری برخوردار است تور لحظه آخری استانبول مهرآراسیر را میتوانید بخرید. تور لحظه آخری به این معناست که یک یا دو روز پیش از زمان سفر، بلیت خود را خریداری می‌کنید و راهی سفر می‌شوید، ویژگی خوب این نوع تورها قیمت پایین آنهاست زیرا مسافر فرصت کمی برای آماده شدن برای سفر دارد. برای دیدن تورهای ارزان استانبول و همچنین آفر تورهای لحظه آخری استانبول می‌توانید از لینک های بالای همین صفحه استفاده کنید.


ارزان ترین تور استانبولاز همین الان برای سفر خودتان برنامه ریزی کنید !!! به راحتی و با مراجعه به بالای صفحه میتوانید به انواع تورهای استانبول اعم از ارزان – باکیفیت و بهترین هتل ها دسترسی داشته باشید .
© Copyright date mehraraseir
تهران , خیابان ستارخان , سه راه تهران ویلا , مجتمع اداری تهران ویلا , طبقه 6 واحد 2ستارخان,تهران,5,1444735691,07 09337537171021-66511471 mehraraseir@gmail.com hello@mehraraseir@gmail.com.
Company No. Your Company Number |VAT No.Your VAT Number 09.00 a.m. to 18.00 p.m.
پشتیبانی 24 ساعته