دلایل ریجکتی ویزای ایتالیا و نحوه ی اعتراض به ریجکتی ویزای ایتالیا

ریجکت شدن از سفارت ایتالیا معمولا خیلی به ندرت اتفاق می افتد.بیشترین دلیل ریجکتی ویزای ایتالیا عدم اطمینان از بازگشت متقاضی به کشور است.پس از 6 ماه بعد از ریجکتی…
ادامه مطلب
فهرست
.